ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับซื้อ

อีเมลจาก เฮ้าส์ดู รามอินทรา ซอย 19 จะถูกส่งมาจากโดเมน [housedo.co.jp]
ดังนั้นหากคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะ โปรดทำการตั้งค่า
เพื่อให้คุณสามารถรับอีเมลจาก [housedo.co.jp] ได้

  1. 1.กรอกแบบสอบถาม
  2. 2.ตรวจสอบข้อมูล
  3. 3.เสร็จสิ้น
【*】กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
※ในกรณีเร่งด่วน โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์

กรุณากรอกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขาย

บาท
เดือนก่อน

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ประเมินราคาได้เร็วขึ้น

ไร่
งาน
ตารางวา
ตารางเมตร
ชั้น
ห้องนอน ห้อง
ห้องน้ำ ห้อง
อื่น ๆ
เดือน ปี
ชั้น
ตารางเมตร
เดือน ปี

แนบรูปโฉนด รูปบ้าน

Upload images

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ

ตัวอย่าง H-DO (THAILAND) Limited

ชื่อ

ตัวอย่าง สมชาย

นามสกุล

ตัวอย่าง ริมผา

ชื่อ

ตัวอย่าง สมชาย

นามสกุล

ตัวอย่าง ริมผา

ที่อยู่เดียวกับข้างต้น

ตัวอย่าง h-do@housedo.co.jp

ตัวอย่าง 000-000-000

replace_name
replace_name